Tag Archive for doping

Quo vadis WADA?

Podczas pierwszego dnia Kongresu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), który odbywa się w Katowicach, podjęto próbę oceny ostatnich 20 lat jej działalności oraz przedstawiono kierunku rozwoju.