Duże zmiany organizacyjne w kadrach PZN

Z czwórki trenerów posadę zachował jeden, do likwidacji idzie kadra młodzieżowa, a juniorzy będą szkoleni na poziomie okręgów – takich zmian dokonał właśnie zarząd Polskiego Związku Narciarskiego.

Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Ale nie robiąc nic też można błądzić – z takiego założenia wyszły najwyraźniej władze Polskiego Związku Narciarskiego, które postanowiły dokonać zmian kadrowych i organizacyjnych.

Z czwórki trenerów, którzy opiekowali się kadrą A i młodzieżową ostał się tylko Janusz Krężelok, który nadal będzie trenerem głównym, odpowiedzialnym za grupę mężczyzn. Odwołano natomiast Wiesława Cempę, który odpowiadał za seniorki. Jego miejsce zajmie Mariusz Hluchnik, który ostatnio był asystentem trenera, a wcześniej – serwismenem.

Zlikwidowano kadrę młodzieżową, w której szkoliło się ostatnio ośmioro zawodników pod okiem dwójki trenerów – Adama Kwaka i Urszuli Migdał. Zarząd PZN uznał, że formuła szkolenia w taki sposób wyczerpała się.

„Miniony sezon pokazał, że nie wszystkie formy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Kadr Narodowych w PZN sprawdziły się, więc dyskutowano nad ich usprawnieniem” – głosi komunikat.

Zdecydowano jednocześnie, że szkolenie w kadrze młodzieżowej będzie zorganizowane na poziomie okręgowych związków.

„Najbardziej zasadną koncepcją jest powołanie grup szkoleniowych mieszanych (chłopcy i dziewczęta), łącznie do 10 osób i podjęcie ich szkolenia przy okręgowych związkach narciarskich. Zarząd przyznaje, że dotychczasowy sposób szkolenia w oparciu o jedną grupę i dwóch trenerów głównych okazał się nieskuteczny i wypalony, dlatego należy dokonać tej zmiany” – dodano.

Do kadry narodowej juniorów będą powoływani zawodnicy, którzy znajdą się w wytypowanej przez pion sportowy PZN grupie 5 zawodników i 5 zawodniczek.
„Powołanie do poszczególnych grup szkoleniowych musi być zasadne, oparte na Wytycznych Sportowych PZN, poparte badaniami wydolnościowymi i innymi badaniami diagnostycznymi oraz testami sprawnościowymi. Celem będzie stworzenie warunków do pracy szkoleniowej dla powołanych przez PZN zawodników oraz ich realizacja przy OZN-ach. Zajęcia prowadzić będą powołani przez Zarządy OZN-ów trenerzy, a w ramach szkolenia będą organizowane wspólne zgrupowania kadrowe, w tym zgrupowania na pierwszym śniegu. Zarząd liczy na zwiększenie zaangażowania okręgów w ten proces i na wyzwolenie zdrowej rywalizacji pomiędzy szkolonymi grupami. Okręgi będą mogły rozszerzyć te grupy o kolejnych zawodników lecz tylko na koszt własny. Wskazano też na konieczność powołania osoby będącej pełnić funkcję trenera koordynatora w biegach narciarskich przy pionie sportowym w PZN, w celu organizacyjnego wsparcia funkcjonowania grup sportowych” – dodano.

Składu kadry seniorskiej jeszcze nie podano.

Kamil Zatoński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *