Konferencje i szkolenia

Quo vadis WADA?

Podczas pierwszego dnia Kongresu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), który odbywa się w Katowicach, podjęto próbę oceny ostatnich 20 lat jej działalności oraz przedstawiono kierunku rozwoju.

Kongres Psychologii Sportu – podsumowanie

W sporcie, jak w górach, są szczyty i doliny. Na jedno i drugie trzeba się dobrze przygotować, bo upadek może zaboleć. Po Kongresie Psychologii Sportu można powiedzieć więcej o amortyzacji – tej na przyszłość też.