Budowa ośrodka w Jakuszycach znów ma poślizg

Tak ma wyglądać ośrodek w Jakuszycach.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie jednego z uczestników przetargu na budowę ośrodka w Jakuszycach.

Wyrok ogłoszono ustnie 6 maja i sprowadza się on do tego, że konsorcjum z udziałem Torpolu nie ruszy na razie – jeśli w ogóle – z pracami.

2 kwietnia Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, który jest inwestorem ośrodka w Jakuszycach, uznał ofertę konsorcjum Torpolu i spółki Pre-Fabrykat za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym. Oferta opiewa na 188,3 mln zł brutto

Jeden z przegranych – konsorcjum, którego liderem jest firma PORR – złożył jednak odwołanie, podnosząc m.in. brak doświadczenia Torpolu w realizacji tego typu inwestycji.

KIO uwzględniła odwołanie, w którym stwierdziła, że oferta konsorcjum Torpolupodlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Wyrok KIO nie jest prawomocny.

„Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem decyzji KIO Emitent dokona całościowej analizy twierdzeń w nim wskazanych oraz podejmie decyzję odnośnie, przewidzianych przepisami prawa, ewentualnych dalszych działań” – podał Torpol w komunikacie giełdowym.

Kamil Zatoński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *