Nowe zawody nartorolkowe na Jurze

W Przewodziszowicach główną atrakcją obok trasy do biegania na nartorolkach jest strażnica.

W Przewodziszowicach, niewielkiej miejscowości na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 23 września odbędą się 1 rolkowe i nartorolkowe Mistrzostwa Powiatu Myszkowskiego.

Tym, którzy biegają – nie tylko na nartorolkach – miejscowość może być już znana, bo od kilku lat odbywają się tam biegi na nogach (w tym nocny Bieg z Duchami Jurajskimi Ścieżkami) i na nartach, a przebiegająca tam leśna droga asfaltowa to część tras składających się na Jurajski Raj Nartorolkowy>>

W sobotę 23 września do rywalizacji ruszą miłośnicy nartorolek i rolek, dystans do pokonania to 3,9 km, na który składać się będą 3 pętle o długości 1,3 km każda. Trasa przebiegać będzie po drodze publicznej, prowadzącej z Przewodziszowic w kierunku sakntuarium w Leśniowie (miejscowość Żarki). Ograniczeń w wyborze sprzętu nie ma, będzie natomiast oddzielna klasyfikacja startujących techniką klasyczną i dowolną. Start ma być indywidualny (co minutę). Zapisy w dniu zawodów.
REGULAMIN

I. Cel imprezy
1. Popularyzacja i upowszechnianie rolek i nartorolek jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka.
2. Promocja Powiatu Myszkowskiego, Gminy Żarki i Jurajskich Ścieżek Pieszo – Rowerowych.
3. Wkład w promocję imprez sportowych w Województwie Śląskim.
4. Popularyzacja Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako obszaru turystyki aktywnej.
5. Integracja rodzin poprzez sport i aktywny wypoczynek.

II. Organizator: Wypożyczalnia Rowerów, Nart Biegowych, Nartorolek w Przewodziszowicach

III. Termin i miejsce
I Rolkowe i Nartorolkowe Mistrzostwa Powiatu Myszkowskiego odbędzie się w Gminie Żarki, Przewodziszowice w dniu 23.09.2017 (sobota).

Program imprezy w dniu 23.09.2017:

13:00 – 14:30 Praca biura zawodów
14.45 Uroczyste otwarcie imprezy
15:00 Start zawodów
17:00 Ogłoszenie wyników i nagrodzenie najlepszych (3 pierwszych zawodników w każdej kategorii) oraz losowanie nagród
Miejsce: bieg odbywa się na trasie:
Start w Przewodziszowicach przy miejscu postojowym obok rozpoczynających się Jurajskich Ścieżek

IV. Dystans – Trasa – Kategorie

Wszystkie starty odbywają się na trasie asfaltowej, jest to petla o długości około 1300 metrów

Trasa dla ROLKARZY obejmuje 3 pętle (3900 metrów)
Trasa dla NARTOROLKARZY STYL KLASYCZNY obejmuje 3 pętle (3900 metrów)
Trasa dla NARTOROLKARZY STYL ŁYŻWOWY obejmuje 3 pętle (3900 metrów)

Klasyfikacje wiekowe:

K-20 / M-20 16– 34 lat (rocznik 2001– 1983)
K-40 / M-40 35 – 54 lat (rocznik 1982 – 1963)
K-60 / M-60 55 – i więcej lat (rocznik 1964 – i starsi )

Starty Uczniów z Gimazjum oraz Szkoły Podstawowe klasy 6

Trasa dla ROLKARZY obejmuje 1 pętla
Trasa dla NARTOROLKARZY STYL KLASYCZNY obejmuje 1 pętla
Trasa dla NARTOROLKARZY STYL ŁYŻWOWY obejmuje 1 pętla

Starty Dzieci w kategori Szkoły Podstawowe klasy 4 – 5

Trasa dla ROLKARZY obejmuje 1 pętla mniejsza (około 600 metrów)

Start dzieci w kategori szkoły Podstawowe klasy 1-3

Trasa dla Rolkarzy obejmuje dystans 200 metrów

Start Przedszkolaków z pomocą rodziców

Trasa dla Rolkarzy 50 metrów

V. Biuro zawodów
23 Wrzesień 2017 (sobota) w godzinach 13:00 – 14:30.

Biuro zawodów znajdować się będzie na parkingu obok Startu Zawodów.

VI. Zgłoszenia

1. W biurze zawodów w dniu imprezy
Zgłoszenie dokonywane przez wypisanie formularza w biurze zawodów .

Osoba Do Kontaktu w sprawie zawodów Andrzej Jakóbczak tel. 664 715 931

Osoby niepełnoletnie do 18 lat startują wyłącznie na pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

VII. Strona zawodów
https://www.facebook.com/BiegJurajskichSciezek/

VIII. Opłata startowa

Dzieci i Młodzież ucząca się start bezpłatnie

Osoby Dorosłe 10 zł – płatne w biurze zawodów

W ramach zgłoszenia i opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
numer startowy do pomiaru czasu
posiłek regeneracyjny na mecie

IX. Pomiar czasu
Prowadzony będzie skanerowy pomiar czasu,
Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty – w przeciwnym wypadku organizator nie gwarantuje prawidłowości pomiaru czasu.

X. Klasyfikacja i nagrody
Klasyfikacja w Kategoriach nagradzane będą miejsca 1-3 nagrody rzeczowe, dyplomy, pamiątkowe medale

XI. Sposób przeprowadzenia zawodów

1. Zawody odbęda się bez względu na pogodę
2. Start w zawodach będzie indywidualny na czas.
3. Każdy uczestnik startuje z założonym i zapiętym Kaskiem a zawodnicy startujacy na nartorolkach w okularach.
4. W zależnośći od ilośći zgłoszonych zawodników, startujący bedę wypuszczani na trasę w odstępie co 1 minuta. Kolejnośc startu zawodników bedzie ustalona przez organizatorów.
5. Startujacy na nartorolkach w stylu klasycznym zobowiązani są do poruszania sią wyłącznie stylem klasycznym.
6. Startujacy na rolkach poruszają się bez używania kijów.
7. W startach nartorolkowych niema ograniczeń sprzętowych
8. Uczestnicy stawiają się na lini startu na polecenie sędziego.

XII. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników I Rolkowych i Nartorolkowych Mistrzostw Powiatu Myszkowskiego obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystanie w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystywane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach
i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane
z działalnością prowadzoną przez organizatora.
5. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia
go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
6. Podczas zawodów, uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte
z przodu na klatce piersiowej.
7. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą
do organizatora.
8. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
9. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
10. Organizator zapewnia depozyt.
11. Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego.
12. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni
13. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

Kamil Zatoński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *