Czarna lista pomocników dopingowicza

Doping-logWADA opublikowała listę osób należących do  personelu pomocniczego zawodnika, którzy naruszyli przepisy antydopingowe.

„Nie wiem, jak doping znalazł się w moim organizmie” – to stwierdzenie, które często pada z ust sportowców, zaliczających dopingową wpadkę.

W zdecydowanej większości przypadków odium winy spadało właśnie na sportowca, ale nie na tych, którzy pomagali mu w oszustwie. To się zmieni, bo WADA, czyli Światowa Agencja Antydopingowa, opublikowała listę osób należących do  personelu pomocniczego zawodnika, którzy naruszyli przepisy antydopingowe i w konsekwencji odbywają karę czasowego bądź dożywotniego wykluczenia ze sportu. Do tej grupy wliczane są osoby ze sztabu szkoleniowego sportowców, m.in. trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze, dietetycy.

Jak powstaje lista?

Lista tworzona jest i aktualizowana na podstawie analizy przypadków i doniesień od organizacji antydopingowych zgodnie z artykułem 2.10 Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz obejmuje nazwisko, narodowość oraz końcową datę dyskwalifikacji danej osoby (czasem bardzo odległą, sięgającą np. 2030 r.).

Kodeks zabrania współpracy sportowców z osobami, które zostały wykluczone za podawanie dopingu. Kara obowiązuje tę osobę przez sześć lat od decyzji wydanej w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym. Jeżeli czas obowiązywania kary nałożonej w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym jest dłuższy od sześciu lat obowiązuje czas kary orzeczony we właściwym postępowaniu (np. dożywotnie wykluczenie ze sportu). Osobami odpowiedzialnymi za przekazanie informacji o złamaniu prawa do WADA oraz do zawodników są Organizacje antydopingowe działające w danej dziedzinie sportu (np. w Polsce – Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie).

Lista nie obejmuje osób, które są w trakcie procedury odwoławczej.

Przewodniczący WADA, Sir Craig Reedie, uwrażliwia na nieidentyfikowanie sportowców z osobami ukaranymi i przekonuje, że coraz częściej nie są oni świadomi przyjmowania środków dopingujących. Takowe miały być na przykład dodawane do posiłków. Zupełnie innymi sytuacjami jest wywieranie na sportowcach presji i szantażowanie ich. Niemniej jednak za wykrycie niedozwolonej substancji w ciele odpowiada sam zawodnik. Okolicznością łagodzącą przy wyroku może być specyfika przyjmowania, ale nie zmienia to jednak faktu bycia na dopingu i nałożenia kary.

Na liście znajduje się 36 osób wykluczono dożywotnio. Z Polski wykluczona jest jedna osoba (ze światka rugby). Cała lista dostępna jest tutaj.

Natalia Grzebisz, Kamil Zatoński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *