Bieg Wazów będzie krótszy

Wizualizacja mety Biegu Wazów

Finiszowa prosta słynnego biegu zostanie skrócona o około 100 metrów, przebudowane będzie też miasteczko zawodów.